Nieuw ventilatiesysteem WA lost luchtkwaliteit problemen op

Wijkcentrum De Wildacker is momenteel door de gemeente voorzien van een nieuwe technische installatie.

Deze installatie zal de hoeveelheid en kwaliteit van de in te blazen lucht zodanig veel verbeteren, dat deze voldoet aan de Richtlijnen van de RIVM, afgegeven vanwege de Corona pandemie.

Uitgangspunten zijn:

· Bij de bezetting van de Grote Zaal wordt uitgegaan van grote groepen. Dit betekent dat er per uur circa 2.500 m³ schone voorverwarmde buitenlucht nodig is.

· Per persoon wordt per uur circa 50 m³ lucht van buiten aangezogen en uitgeblazen naar buiten.

· De ruimten op de bovenverdieping (Zaal 4 & 5) worden onder dezelfde condities aangesloten op de nieuw te plaatsen luchtbehandelingskast. Daarbij wordt de “vuile “lucht via roosters met een lage spraakoverdracht retour gezogen.

· Door middel van warmteterugwinning in voornoemde kast is het energieverbruik tot 20 % teruggebracht.

· De lucht wordt in voorjaar, najaar en winter verwarmd. Daarvoor is een regeling aangebracht.

· Deze regeling zorgt er ook voor dat de installatie geprogrammeerd kan worden qua draaitijd per dag, per week

· In de Grote Zaal wordt de lucht ingeblazen via een zogenaamde airsock, waardoor er geen tochtverschijnselen plaats hebben.

· Door geluidsdempers is het geluidsniveau tot fluisterniveau teruggebracht.

In de ruimte links van de hoofdingang (Zaal 3) zijn de radiatoren vervangen door een nieuwe verwarmingsunit, welke verse lucht van buiten aanzuigt, inblaast en via een rooster in de buitengevel “vervuild “naar buiten wordt weggeblazen. Deze installatie wordt door de installateur ingesteld en werkt voor het overige autonoom. Daarbij wordt de hoeveelheid af te zuigen lucht gebaseerd op het CO2 gehalte in de ruimte. Naarmate er meer personen in de ruimte aanwezig zijn wordt er meer verse lucht toegevoerd en afgezogen. Filters van een hoogwaardige kwaliteit zorgen voor schone lucht, vrij van pollen en fijn stof.

Ook deze unit beschikt over een warmte-terugwininstallatie.

Theo Tak, adviseur SCCG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *