Zingen & Zo

ZingenenZo zingt met enthousiasme!

Al twee jaar biedt de Wildacker onderdak aan een groep ouderen die samen op vrijdagochtend zingen. De liedjes zijn bekende Nederlandse “evergreens”. We hebben voor iedere aanwezige een map, waarin de teksten staan. De dirigente zorgt ervoor dat de aanwezigen gelijktijdig beginnen en stoppen met zingen en hetzelfde tempo aanhouden, en de accordeonist(e) of pianist begeleidt de groep. Zo zorgen we samen dat het geheel goed klinkt. Het is niet belangrijk of u goed kunt zingen. Het gaat bij ZingenenZo om het plezier en om de gezelligheid. Ook mensen die vroeger tijdens de zangles op school  hun mond moesten houden, zijn bij ons bijzonder welkom. We zingen twee keer een half uur, en daartussen hebben we een kwartier pauze. In de pauze is er tijd om – onder het genot van een kopje koffie – een praatje te maken.

Voor de duidelijkheid: de groep vormt geen koor waar men lid van is, contributie voor betaalt en dat wekelijks repeteert.  Men is vrij om te komen of over te slaan, maar de ervaring leert dat wie er eenmaal is geweest, terugkomt.

ZingenenZo is een initiatief van de WMOgroep en is ontstaan vanuit het idee om ouderen, ook al hebben zij misschien geheugenproblemen, en hun eventuele partners, vrienden en/of verzorgers samen te laten zingen omdat dat inspirerend werkt en zorgt voor herinneringen.

Wilt u meezingen of kent u iemand voor wie ZingenenZo iets zou zijn? Iedereen is van harte welkom op vrijdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur. We vragen een kleine bijdrage van € 1,50 per bijeenkomst, maar daarvoor krijgt men wel een kopje koffie of thee.

Informatie:

Anne Marie van Neer-van den Broek, coördinator

013=5342459