WMO

In onze centra worden diverse activiteiten georganiseerd in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zie hieronder een overzicht van deze activiteiten: