Een nieuw seizoen!

We starten met een nieuw seizoen en daarom ligt het activiteitenboekje 2023-2024 voor u klaar in De Deel en De Wildacker.
De corona-jaren zijn donkere tijden geweest, weinig reuring en rode cijfers. Maar het afgelopen seizoen is gelukkig weer als vanouds verlopen.

Ons beheer, zowel de vaste krachten als onze vrijwilligers hebben zich weer voor meer dan 100% ingespannen om het verblijf binnen onze centra zo aangenaam mogelijk te maken.
Ook hebben zij ervoor gezorgd dat we onderstaand experiment konden verwezenlijken.

Zowel in de kerst- als de zomervakantie waren we extra open.
Onze sociale opdracht ter harte nemend, hebben we een programma opgesteld om eenieder die thuis bleef de gelegenheid te bieden hieraan deel te nemen. Deze thuisblijvers konden zo ook een ochtend en/of middagje ” erop” uit!

We dienden dan wel activiteiten aan te bieden, omdat in vakantietijd de reguliere groepen, verenigingen en organisaties wat gas terug nemen.
Daarvoor hadden we “het Denktankje “ in het leven geroepen.
Vijf en na de “Wildacker Winter Week” zes personen die vol overgave en enthousiasme een zeer gevarieerd aanbod bijeen vergaarden.

Onder het motto: ” Nie praote mar braaje” ontsproot in de zomervakantie een “ZOmer ZONder ZOrgen”.
Acht dagen vol diversiteit aan ontspanning, cultuur en sportieve inspanning. Deelname was geen probleem, het experiment kende enorm veel sponsoren, in geld of goederen, waardoor het gratis werd aangeboden.

In minder dan vijf maanden is een uitvoerbaar programma van 18 verschillende activiteiten spontaan ontstaan door de daadkracht van dit geïnspireerde ”Denktankje”.
Een experiment dat heel wat bezoekers en enthousiasme heeft opgeleverd. Vijftien programma- onderdelen zijn geslaagd te noemen. 
Nu gaan we bekijken wat het vervolg kan zijn. En dit denktankje gaat zeker: “niet praote mar braaje!”

Het bestuur vraagt dan ook uw aandacht voor de RABO ClubSupport:
Het bedrag dat uw ons gunt door te stemmen op “De Deel en De Wildacker” wordt dan ook gereserveerd voor bovenstaand vervolg!

STEM vanaf maandag 4 september tot 26 september! DOEN!
Stemmen kan gewoon in de Rabo App, of op raboclubsupport.nl

Iedere gebruiker van De Deel en/of De Wildacker een inspirerend seizoen 2023-2024 gewenst!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *