Repair Café

Na onderling overleg tussen onze werkgroep WMO, Creatief Centrum Hobbysoos en Contour de Twern, is er besloten om ook in Goirle een Repair Café op te  zetten.

De bijeenkomsten van het Repair Café vinden plaats in de werkruimte van Creatief Centrum Hobbysoos, Bergstraat 98-4, 5051HD Goirle en zullen in principe op elke eerste zaterdagmiddag van de maand gehouden worden. Van 12.00  tot 16.00 uur

zie verder: http://www.repaircafegoirle.nl/