Films uit de oude doos

Iedere 4e zondag van de maand in de periode oktober t/ maart vertonen wij in locatie De Wildacker een ‘Film uit de oude doos’. Gezamenlijk kijken naar echte filmklassiekers!

Voor slechts € 3,00 kijkt u met anderen naar geweldige films! De film start altijd om 14.00. Onze zaal gaat om 13.30 open. Uiteraard lassen we een pauze in, zodat u een lekkere versnapering kunt kopen.

Vanaf heden hebben organiseren we ook Kinderfilms in de ochtend! Deze starten om 10.30 (zaal open 10.00). Entree: € 3,00 per kind inclusief ranja en popcorn. 1 ouder per kind gratis.

De eerstvolgende vertoning is op zondag 27 oktober 2019.

De data in 2019:  27 oktober (ook Kinderfilm), 24 november, 22 december (ook Kinderfilm). In 2020: 26 januari, 1 maart, 29 maart (ook Kinderfilm).

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via filmsuitdeoudedoos@sccgoirle.nl

U kunt zich ook inschrijven voor onze speciale filmedities van onze nieuwsbrief, waarin de films zullen worden aangekondigd. Vult u hiervoor onderstaand formulier in of meld u aan via bovenstaand mailadres.


Hoe is het project ontstaan?

Vrijdag 15 december was het zover. Zoals elke vrijdag waren onze trouwe gasten op bezoek in de Wildacker die graag meezingen met “Zingen en Zo”. Hierbij gaat het om het plezier en de gezelligheid die ouderen hebben in het zingen van Nederlandse “evergreens”.

Het bestuur had de vertegenwoordiger van het Oranje Fonds, Marcel van Spronsen, uitgenodigd de eerste helft van het zangfestijn bij te wonen. Hij genoot zichtbaar van de spontaniteit en samenhorigheid binnen dit gelegenheidskoor, immers elke week is men vrij om te komen of een keertje over te slaan. Vooral senioren zijn van harte welkom, ook als een geheugensteuntje nodig is, want de gastvrouwen zijn zeer behulpzaam en hebben liederenboeken paraat.

Tijdens de pauze werd het Buurtcadeau uitgereikt aan de voorzitter van SCCG, Fons van Dijck. Marcel van Spronsen benadrukte dat het Oranje Fonds extra wil investeren in
lokale organisaties waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten wat weer van grote waarde kan zijn voor de samenhang en veiligheid van de buurt en wijk. Het realiseren van nieuwe projecten die verbinding en ontmoeting centraal hebben staan, zijn initiatieven die door het Oranje Fonds in het bijzonder worden gewaardeerd en ondersteund.

Na de overhandiging van het buurtcadeau van liefst € 3000 werden de zangers en zangeressen, als dank voor de bijdrage aan dit feestelijk gebeuren, getrakteerd op een origineel Oranje Fonds gebakje!

Project: “Films uit de oude doos”
Het uitgekozen project -een idee vanuit de Wmo-werkgroep onderdeel van de stichting SCCG- behelst het vertonen van films “uit de oude doos”. De grote zaal in de Wildacker leent zich uitstekend voor ontvangst van buurtgenoten, mensen uit een wijk met vele senioren. Al of niet fysiek mobiel en psychisch gezond, de Wildacker opent hiervoor op een zondag in de maand de deuren om voor hen “Films uit de oude doos” te draaien.

Het samen genieten van een echte “kaskraker” uit het verleden en het terughalen van herinneringen is een van de doelen. Samen met buurt- en wijkgenoten! Dit project viel direct in goede aarde bij het Oranje Fonds en daardoor kan er een wat kostbaar initiatief worden verwezenlijkt. In 2018 zal het, zoals het er nu naar uitziet,starten op zondag 25 maart.

Een enthousiaste projectgroep is inmiddels naarstig op zoek naar de première film! Zij streeft ernaar om telkens op de vierde zondag van de maand present te zijn met een mooie film uit de jaren 60-70. Dit alles in een romantisch ingerichte MiniBios. Meer info volgt!